EMORA | action learning

De praktijkgerichte leermethode van EMORA heeft een duidelijk doel voor ogen: medewerkers helpen om ambities te realiseren en tot werkelijk prestaties te komen op hun werkplek.

Leren door te doen en ervaren, dat is de kern van action learning. Door action learning bieden we organisaties en hun medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen zonder ze uit hun dagelijkse werkzaamheden te halen.

Deelnemers gaan tijdens hun opleiding of training al aan de slag met praktijkvraagstukken uit hun eigen team. Met elkaar bespreken we dagelijkse problemen, we geven elkaar feedback en zoeken samen naar nieuwe paden.

Action learning motiveert je om oplossingen te zoeken, die oplossingen toe te passen en vervolgens te reflecteren. Deze methode stimuleert het leerklimaat en verhoogt het probleemoplossend vermogen van het team.

Action learning voor pragmatische teammanagers

Wil je als teammanager naast inhoudelijke ontwikkeling ook daadwerkelijk resultaat boeken in je team? Dan is action learning de perfecte methode om je team een stap vooruit te helpen. We werken niet met fictieve cases, maar je leert binnen het speelveld van de eigen organisatie. Bij EMORA werken we niet met traditionele examens, maar pas je de theorie toe in het schrijven van Persoonlijk Effectiviteitspapers (PEP) en Action Learning Projects (ALP).

Bewust leren met action learning

Action learning vraagt om een actieve leerhouding. Voor elk studieonderdeel stel je leerdoelen op en formuleer je ambities. Daarnaast dagen we je uit om praktijkvraagstukken op te lossen. Zo worden de programma’s maatwerk en krijgt elke deelnemer direct invloed op de toegevoegde waarde van de opleiding of training.

Dus, Action learning wordt extra gestimuleerd door praktijkvraagstukken centraal te laten staan. Een open en kritische houding ten opzichte van jezelf bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de opleiding of training.

Doen en leren van elkaars ervaringen is een kernelement bij action learning. We communiceren open over problemen, oplossingen, mislukkingen en successen. Zo brengen we de theorie tot leven. Daarnaast stimuleren we onze deelnemers om het geleerde direct toe te passen in hun werkomgeving.

Action learning trainers

Onze trainers zijn er op gebrand om continue de link tussen de theorie en de praktijk te maken. Niet de hoe-vraag maar de ‘wat-vraag’ staat centraal. Onze trainers leren teammanagers dus niet alleen de bedrijfskundige kant van het vak, maar  leren ook om via action learning praktijkvraagstukken op te lossen. Zo ontstaat een slagvaardig middenmanagement dat niet alleen brandjes blust, maar de verbinding weet te maken tussen situatiefactoren en het gewenste gedrag.

Google+