De kracht van action learning

De praktijkgerichte leermethode van EMORA heeft een duidelijk doel voor ogen: medewerkers helpen om ambities en acties te realiseren. Leren door te doen en te ervaren, dat is de kern van action learning. Door action learning bieden we organisaties en hun medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen zonder ze uit hun dagelijkse werkzaamheden te halen.

Deelnemers gaan tijdens hun training direct aan de slag met praktijkvraagstukken – boter bij de vis! Action learning motiveert om problemen te analyseren, deze te accepteren, creatief nieuwe oplossingen te zoeken, toe te passen en vervolgens op dit proces te reflecteren. Deze methode stimuleert het leerklimaat en verhoogt het probleemoplossend- en lerend vermogen van de organisatie of het team.

Action learning een pragmatische aanpak 

Wil je als leidinggevende of professional naast inhoudelijke ontwikkeling ook daadwerkelijk resultaat boeken in je team? Dan is action learning de perfecte methode om je team een stap vooruit te helpen. We werken niet met fictieve cases, maar je leert binnen het speelveld van de eigen organisatie.

Bewust leren met action learning

Action learning vraagt om een actieve leerhouding. Een open en kritische leerhouding bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de opleiding of training. We dagen de deelnemers uit om gezamenlijk praktijkvraagstukken op te lossen. Zo worden de programma’s maatwerk en wordt het leerrendement verhoogd.

Doen en leren van elkaars ervaringen is een kernelement bij action learning. We communiceren open over problemen, oplossingen, mislukkingen en successen. Zo brengen we de theorie tot leven. Daarnaast stimuleren we onze deelnemers om het geleerde direct toe te passen in hun werkomgeving.

Senior Action learning Coaches

Onze senior action learning coaches hebben minimaal 10 jaar ervaring als docent op verschillende business schools, manager, (sport)coach, ondernemers en veranderaars. Niet de wat-vraag maar de ‘hoe-vraag’ staat centraal. Zo ontstaat een aantoonbare verbinding tussen het management en de werkvloer;  verbinding tussen ambitie, prestatie en het gewenste gedrag.

Google+